كه ر كاين

چكيده : آنچه كه ارزش واقعي شعر را به طور همسان مشخّص ميكند، دو بعد اصلي شعر؛ يعني شكل ظاهري و محتوايي آن است، اگر . واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

2022-11-30
    تحميل كتاب الادارة الحديثة ن pdf لسعيد عمر
  1. سوزن ز تير مژگان وز تار زلف نخ كن
  2. September 3, 2015 ·
  3. Advertisement
  4. به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را
  5. احياء علوم الدين، ج 4، ص 296
  6. 30/6/2016 milletpress