Off white background

.

2022-12-04
    لاطلع ع راس الجبل واضوي بالفانوس